Modelinstructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (KPDM GmbH, Sintrex c/o Cubuso BV, Wiener Str. 10, D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus, per e-mail: info@euramin.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan

KPDM GmbH
Sintrex c/o Cubuso BV
Wiener Str. 10
48455 Bad Bentheim-Gildehaus
Duitsland

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Eventuele kosten voor het retourneren van goederen zijn voor rekening van de klant. Wij nemen geen kosten op ons voor de retourzending in het kader van het herroepingsrecht.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Voortijdig beëindigen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig voor contracten bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Einde van de herroeping

Modelformulier voor herroeping

Het modelformulier voor herroeping kunt u hier als PDF downloaden.

De volgende instructies beÔnvloeden de wettelijke bepalingen niet:

Voeg bij de retournering een kopie van de leverbon toe zodat wij het bedrag zo snel mogelijk kunnen vergoeden. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Let op: wanneer u slechts een deel van de geleverde producten intact terugzendt, kunnen eventueel daardoor niet meer geldende kwantumkortingen op het te ontvangen bedrag in mindering worden gebracht.

Ter illustratie twee voorbeelden

  • U bestelt en ontvangt 3 producten voor € 125,70 en zendt daarvan 2 stuks retour. De door u geopende en behouden verpakking wordt dan met de hogere stukprijs van € 49,90 berekend. U ontvangt dus € 75,80 retour.
  • U bestelt en ontvangt 3 producten voor € 125,70 en zendt daarvan 1 product retour. De door u geopende en behouden verpakkingen worden dan met een totaalprijs van € 83,80 (€ 41,90 per pot) berekend. U ontvangt dus € 41,90 retour.

Betaalwijzen